تور قبرس - شمالی - جنوبی - ویزای قبرس - تورهای قبرس
تور قبرس - رزرو هتل در قبرس - ویزای قبرس

تور اروپا

 

تور اروپا تابستان ۹۱ شهریور ۹۱

 

نام مدت اقامت

هرنفر

دبل

هر نفر

سینگل

۶تا ۱۱

با تخت

۲تا ۶

بدون تخت

زیر ۲سال

تاریخ

حرکت

7روز ایتالیا

3+3

رم +فلورانس

1.600.000

+1500 €

+

700 €

1.200.000

+ 1125 €

1.200.000

+450 €

160.000

+150 €

4- 15

شهریور

7روز ایتالیا

فرانسه 3+3

رم +پاریس

1.600.000

+1800 €

+

700 €

1.200.000

+ 1350 €

1.200.000

+540 €

160.000

+180 €

4- 15

شهریور

7روز ایتالیا

آلمان 3+3

رم +هامبورگ

1.600.000

+1800 €

+

700 €

1.200.000

+1350 €

1.200.000

+540 €

160.000

+180 €

15-4

شهریور

10روز ایتالیا

فرانسه اسپانیا

3رم +3پاریس

+3بارسلون

1.600.000

+2400 €

+

1000 €

1.200.000

+1800 €

1.200.000

+720 €

160.000

+240 €

15-4

شهریور

13روز ایتالیا

فرانسه اسپانیا

هلند 3رم+3

پاریس+بارسلون

+3آمستردام

1.600.000

+2800 €

+

1300 €

1.200.000

+2100 €

1.200.000

+830 €

160.000

+260 €

4-15

شهریور

7روز ایتالیا

سوئیس 3+1ژنو

2+لوزان

1.600.000

+2000 €

+

800 €

1.200.000

+1500 €

1.200.000

+600 €

160.000

+200 €

4-15

شهریور

 

توضیحات :

خدمات: بلیط هواپیمایی و طبق برنامه سفر پروازهای داخلی، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت در خواست گشت و نیز قابل اجرا می باشد.

مدارک مورد نیاز تورهای اروپا ( اصل و کپی )

:1- پاسپورت قدیمی ( در صورت وجود ) 2-اصل گذزنامه با حداقل 6 ماه اعتبار و کپی آن 3- دوقطعه عکس 4 × 3 رنگی تمام رخ با زمینه روشن 4-پرینت گردش شش ماهه آخر حساب بانکی و موجودی بالای 270 میلیون ریال با که توسط بانک مهر و امضا شده باشد 5-سند ملکی بنام شخص متقاضی و برای خانم های خانه دار کپی سند مالکیت و مدارک شغلی همسر 6-لیست پرداخت حق بیمه و یا کارت پرسلنی وزراتخانه و یا سازمان وابسته به ارگان دولتی 7-برای شاغلین . گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت شامل سمت . تاریخ استخدام . میزان در آمد و زمینه فعالیت شرکت ( در صورتی که شرکت خصوصی باشد لیست بیمه که نام مسافر در آن ذکر شده باشد. 8- کپی روزنامه رسمی ، اساسنامه ، جواز کسب ، پروانه مطب ، کارت نظام پزشکی ( در صورت وجود هر کدام از موارد) 9-چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 70 میلیون ریال به ازای هر نفر در وجه آژانس ، جهت ضمانت بازگشت مسافر و یا ضمانت نامه کتبی ارگان و یا وزراتخانه اعزام کننده.ارسال توسط تور قبرس

تور اروپا        تابستان 91

خدمات: بلیط هواپیمایی و طبق برنامه سفر پروازهای داخلی، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت در خواست گشت و نیز قابل اجرا می باشد.

نام مدت اقامت

هرنفر

دبل

هر نفر

سینگل

۶تا ۱۱

با تخت

۲تا ۶

بدون تخت

زیر ۲سال

تاریخ

حرکت

7روز ایتالیا

3+3

رم +فلورانس

1.600.000

+1500

+

700 €

1.200.000

+ 1125 €

1.200.000

+450 €

160.000

+150 €

7تیر

مرداد 4-25

15شهریور

7روز ایتالیا

فرانسه 3+3

رم +پاریس

1.600.000

+1800 €

+

700 €

1.200.000

+ 1350 €

1.200.000

+540

160.000

+180 €

7تیر

مرداد 4-25

15شهریور

7روز ایتالیا

آلمان 3+3

رم +هامبورگ

1.600.000

+1800

+

700

1.200.000

+1350

1.200.000

+540

160.000

+180

7تیر

مرداد 4-25

15 شهریور

10روز ایتالیا

فرانسه اسپانیا

3رم +3پاریس

+3بارسلون

1.600.000

+2400

+

1000

1.200.000

+1800

1.200.000

+720

160.000

+240

7تیر

مرداد 4-25

15 شهریور

13روز ایتالیا

فرانسه اسپانیا

هلند 3رم+3

پاریس+بارسلون

+3آمستردام

1.600.000

+2800

+

1300

1.200.000

+2100

1.200.000

+830

160.000

+260

7تیر

مرداد 4-25

15 شهریور

10روز ایتالیا

اسپانیا 3رم+3

بارسلون+3

کشتی کروز

1.600.000

+2100

+

1000

1.200.000

+1575

1.200.000

+630

160.000

+210

15

شهریور

7روز ایتالیا

سوئیس 3+1ژنو

2+لوزان

1.600.000

+2000

+

800

1.200.000

+1500

1.200.000

+600

160.000

+200

25

مرداد

 

مدارک مورد نیاز تورهای اروپا ( اصل و کپی )

:1- پاسپورت قدیمی ( در صورت وجود ) 2-اصل گذزنامه با حداقل 6 ماه اعتبار و کپی آن 3- دوقطعه عکس 4 × 3 رنگی تمام رخ با زمینه روشن 4-پرینت گردش شش ماهه آخر حساب بانکی و موجودی بالای 270 میلیون ریال با که توسط بانک مهر و امضا شده باشد 5-سند ملکی بنام شخص متقاضی و برای خانم های خانه دار کپی سند مالکیت و مدارک شغلی همسر 6-لیست پرداخت حق بیمه و یا کارت پرسلنی وزراتخانه و یا سازمان وابسته به ارگان دولتی 7-برای شاغلین . گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت شامل سمت . تاریخ استخدام . میزان در آمد و زمینه فعالیت شرکت ( در صورتی که شرکت خصوصی باشد لیست بیمه که نام مسافر در آن ذکر شده باشد. 8- کپی روزنامه رسمی ، اساسنامه ، جواز کسب ، پروانه مطب ، کارت نظام پزشکی ( در صورت وجود هر کدام از موارد) 9-چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 70 میلیون ریال به ازای هر نفر در وجه آژانس ، جهت ضمانت بازگشت مسافر و یا ضمانت نامه کتبی ارگان و یا وزراتخانه اعزام کننده.

تلفن : 88980645 -"-"-"- 88980646

 ارسال توسط تور قبرس

صفحه قبل 1 صفحه بعد